Historia

historia

Firma Beta-Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Fabrycznej 11 istnieje od 1994 r. przeobrażając się ze spółek cywilnych poprzez jawne oraz z połączenia firm Lider-1 oraz Dar-Tech mając w zarządzie tych samych założycieli jak i udziałowców.
Od założenia Firmy zajmujemy się projektowaniem oraz wykonawstwem instalacji przemysłowych, sanitarnych oraz wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych.
Firma Beta-Instal rozwija się dynamicznie zwiększając roczne obroty jak również zatrudnienie. Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz jest w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie normą ISO 9001:2000 pod akredytacją angielską UKAS.
KONTAKT
BETA-INSTAL Sp. z.o.o. Sp. k.
40-524 Katowice
ul. Kościuszki 171
tel: 32- 227-42-29
fax: 32- 218-06-00
E-mail: [email protected]