Oferta

Proponujemy Państwu kompleksowe wykonanie opracowań projektowych i wykonawczych oraz kompletacjędostaw urządzeń i armatury w zakresie:

1. Wewnętrznych instalacji wod – kan, c.w.u ,gazu i c.o. z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych – m.in. .tworzywa sztuczne PP,PE i  inne.
2. Technologii nowoczesnych węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.
3. Technologii kotłowni na różne rodzaje paliw.
4. Remontów części ciśnieniowych kotłów wodnych, parowych, zbiorników oraz urządzeń towarzyszących.
5. Technologii stacji hydroforowych,przepompowni.
6. Zewnętrznych sieci wodnych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, gazu z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
7. Sieci cieplnych c.o. i c.w.u. z zastosowaniem dowolnej technologii rur preizolowanych jak: ABB ZAMECH, ISOPLUS , LOGSTOR ROR , FIN POL, STAR PAIPE
8.  Instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.
9.  Instalacji przemysłowych technologicznych w technologii rur nierdzewnych i innych.
10.Izolacji termicznej różnych technologii.
11.Wykonania prefabrykacji warsztatowej oraz wykonania konstrukcji stalowych.
12.Prac warsztatowych obróbki mechanicznej.
13.Ekspertyz technicznych oraz inżynieryjnych.
14.Robót ogólnobudowlanych.

IMG_0076

Firma nasza posiada uprawnienia UDT w zakresie modernizacji napraw oraz wytwarzania elementów kotłów, zbiorników ciśnieniowych, niskociśnieniowych oraz bezciśnieniowych. Zatrudniamy personel spawalniczy o odpowiednich kwalifikacjach ponad to posiadamy zatwierdzone technologie spawania wg normy PN-EN 15614 – 1
Grupy materiałowe : 1,5,8 w zakresie metod 111, 141, 141/111

Kierownicy budów posiadają aktualne uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania instalacji c.o. , sanitarnych oraz robót inżynieryjnych. Uprawnienia typu „E” i „D” umożliwiają wykonywanie prac instalacyjno – montażowych w SWC, kotłowniach , ciepłowniach oraz w energetyce zawodowej. Pracownicy Naszej firmy dysponują również uprawnieniami UDT do obsługi dźwignic oraz podnośników samojezdnych.

Do wykonywania prac montażowych i instalacyjnych , spawalniczych , zgrzewania PE i PP , wykonywania i montażu części ciśnieniowych kotłów wodnych i parowych, konstrukcji stalowych posiadamy odpowiedni, specjalistyczny sprzęt i narzędzia .

Zakład Prefabrykacji Warsztatowej umożliwia nam wykonanie wg potrzeb różnego rodzaju konstrukcji stalowych , urządzeń przemysłowych , części ciśnieniowych kotłów , kanałów stalowych , elementów ze stali czarnej , kwasoodpornej , ocynkowanej itp. posiadamy również zaplecza budowlane socjalne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ